1

Perhitungan Berat Silica Gel dalam Kemasan

Silika gel atau silica gel merupakan serbuk yang dikemas dalam kantong khusus bertujuan untuk menyerap kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah kandungan air dalam udara. Adanya air dalam udara ini […]

Surat Edaran Penghapusan POPP CPOB 2012 Jilid 1&2

Pada bulan November 2019, terdapat surat edaran penghapusan POPP (Petunjuk Operasional Pedoman Pembuatan) CPOB 2012 jilid 1 dan 2.  Surat ini mempunyai nomor H K .02.02.3.31.313.11.19.4630 kurang lebih begini bunyinya. […]